Hoe het coronavirus het onderwijs drastisch verandert

Shape Image One
Hoe het coronavirus het onderwijs drastisch verandert

Alle leerlingen van middelbare scholen en het beroepsonderwijs moeten nu al een lange tijd thuis studeren. De meeste van ons zullen het niet hebben meegemaakt. Om te zorgen dat deze leerlingen niet een onnodige achterstand oplopen, zijn docenten en beleidsmakers koortsachtig op zoek naar nieuwe manieren om zo goed en zo kwaad als het kan toch de nieuwe generatie wat bij te kunnen brengen. Doordat deze situatie door het coronavirus zo plotseling is ontstaan, is er geen mogelijkheid om dit in een vastgestelde set van regels in banen te leiden. Zo wordt een sector die normaal gesproken met veel regels gestuurd wordt gevraagd om zelf te komen tot creatieve oplossingen. Nu al zorgt dit wereldwijd voor grote veranderingen en voor grote investeringen die worden gedaan om onderwijs op afstand vorm te geven.

Les krijgen op nationale tv

Kijk bijvoorbeeld naar China, waar de Chinese overheid een nationaal leerplatform heeft opgezet. Ondersteund met studie-uitzendingen op de Chinese tv zenders proberen ze zo de ontwikkeling van thuisblijvende leerlingen door te zetten. Of een voorbeeld uit Libanon waar het vak lichamelijke opvoeding nog wordt gegeven, zelfs daarvoor blijk je niet met zijn allen in een gymzaal te hoeven zitten. De leerlingen is gevraagd een opname te maken van hun training, en die op te sturen als huiswerk. Een van de ouders zei over deze opdracht: “Mijn zoon is een paar minuten bezig geweest met de sportopdracht, en drie uur met de opname, de nabewerking en het opsturen van het filmpje”. Dat is veel werk, maar zo leert deze leerling wel veel vaardigheden die hem later nog goed van pas kunnen komen. Niet alleen overheden en scholen spelen in op deze ontwikkeling. Ook grote technologie bedrijven zoals Alibaba, de eigenaar van AliExpress, zijn initiatieven begonnen om online onderwijs aan te bieden. In Nederland duiken ook overal initiatieven op voor digitale lessen en blijkt het coronavirus een stimulans voor samenwerking om afstandsonderwijs aan te bieden.

Doctoraat door een internet verbinding?

Het is niet dat leren op afstand iets nieuws is, op YouTube komen er steeds meer gelikte filmpjes over wiskunde, scheikunde, programmeren, klussen, talen, enzovoorts. Op websites als edx.org kunnen gecertificeerde cursussen en zelfs masterdiploma’s geheel online en vaak gratis worden gehaald, aangeboden door topuniversiteiten als Harvard en MIT. In het vakgebied van programmeren kan op websites als codecademy.com. Terwijl deze online initiatieven in de afgelopen jaren steeds groter en professioneler zijn geworden, heeft het reguliere onderwijs nog relatief veel vastgehouden aan oude methodes van lesgeven. Nu is dat niet mogelijk en wordt ook het reguliere onderwijs gedwongen om deze nieuwe technieken op te nemen in hun repertoire.

Het reguliere onderwijs gaat mee

Zowel docenten als leerlingen maken zo in de praktijk kennis met verschillende technieken die nodig zijn voor deze nieuwe vormen van onderwijs. Online leerplatforms worden uit de grond gestampt en lesaanbod wordt aangepast zodat het beter op afstand kan worden gegeven. Als we over enige tijd dit virus eindelijk achter ons kunnen laten, zal blijken dat veel dingen veranderd zijn. Wij verwachten niet dat daarna alles weer terug zal keren naar het oude. De digitale mogelijkheden zullen nu veel meer voor de hand liggen. Niet alleen omdat men ze nu kent en beheerst, maar ook omdat de toegevoegde waarde hiervan veel meer bij iedereen op het netvlies zit.

De waarde van persoonlijk onderwijs

Het is zeker niet zo dat vanaf dan alles op afstand moet, persoonlijk onderwijs en een schoolomgeving hebben waardevolle aspecten die thuiswerkende leerlingen nu missen. Het heeft geen zin om door te slaan en vanaf nu alles online te doen. Zoals een van de leerlingen van dat artikel het beschrijft: “Ik vind het leuk om mijn leraren en klasgenoten te leren kennen, maar ik denk dat er veel te leren valt van de manier van lesgeven en leren die we hebben moeten omarmen.” Het gaat altijd om de balans, sommige opdrachten kunnen gemakkelijk online, voor andere opdrachten is het belangrijk om bij elkaar te zijn. Sommige leerlingen blijken juist op te bloeien en meer te leren nu ze niet naar school kunnen, anderen lopen vast en missen de sociale contacten en sturing. Om deze verscheidenheid een goede plek te geven zullen we de digitale mogelijkheden blijven inzetten, ook als de crisis voorbij is. Dit zorgt ervoor dat leraren het onderwijs meer kunnen gaan afstemmen op de individuele behoeften van hun leerlingen.

Online opdracht afgerond? Geef een badge!

Omdat wij bij BadgeCollect veel bezig zijn met nieuwe digitale technieken en oplossingen voor bestaande onderwijsproblemen, kijken we met interesse naar deze veranderingen. Met het digitaliseren van het onderwijs, neemt het belang toe van het digitaal erkennen en waarderen van de individuele prestaties van leerlingen. Het uitdelen van een badge sluit hier goed op aan . Als opdrachten digitaal gebeuren, is de stap nog maar klein om bij het goedkeuren van die opdracht direct een betrouwbare digitale erkenning te geven met een badge.

Neem bijvoorbeeld Codidact, een onderwijsinitiatief in Deventer waarin wordt gewerkt met open badges in BadgeCollect. Schoolverlaters of net afgestudeerden kunnen hier inspelen op de grote vraag die er nu is naar IT’ers. Elke badge binnen Codidact staat voor een bepaalde techniek die geleerd kan worden, zoals webdevelopment, 3d modelling of IT veiligheid. De deelnemers kiezen zelf hoe en welke van deze badges ze gaan verzamelen. Na het verzamelen van een aantal badges hebben ze genoeg kennis om waarde toe te voegen in allerlei projecten en krijgen ze een basisinkomen. Daarbij blijven ze zich door ontwikkelen en kunnen ze de meer gevorderde badges halen. Zo geven de badges kaders aan een door de deelnemers zelf gekozen en samengesteld ontwikkeltraject.

Badges kunnen een stukje waardering geven voor werk dat gedaan is, iets wat op afstand vaak toch lastiger is om te doen. Daarnaast geeft het leerlingen een blijvend bewijs van hun prestaties in een internationaal erkende standaard. U als school of onderwijzer zet daar een digitale handtekening onder, en zo krijgt de badge waarde. Als u wilt weten wat badges kunnen toevoegen in uw lesaanbod, neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag vrijblijvend met u mee!