Hoe ontwerp je een goede open badge

Shape Image One
Hoe ontwerp je een goede open badge

Badges zijn voor veel mensen nieuw. Wij krijgen daarom regelmatig de vraag van onze gebruikers: ‘Hoe ontwerp ik een goede open badge? Omdat we bij BadgeCollect nu een aantal trajecten met badges hebben doorlopen leek het ons een goed idee om wat van de inzichten die wij hierbij hebben opgedaan te delen. Deze blog geeft richtlijnen over hoe je een badge uitwerkt, wil je direct een badge uitdelen? Check dan deze blog.

Voordat we het kunnen hebben over hoe je een badge ontwerpt is het handig om te weten wat een badge is. Een badge is een digitaal bewijs dat een persoon of organisatie kan geven aan iemand voor iets dat deze persoon heeft gedaan, geleerd, meegemaakt, enzovoorts. Open badges zijn badges die voldoen aan een internationaal erkende standaard. Steeds meer onderwijsinstellingen en bedrijven geven badges uit die aan deze standaard voldoen. Deze badges kan je verzamelen en importeren op een website die deze badges kan laten zien, zoals BadgeCollect. Op deze manier kan je een portfolio opbouwen met bewijs van jouw ontwikkeltraject.

De kernelementen van een badge

Laten we bij de basis beginnen. Een badge heeft onder andere een naam, een beschrijving en criteria. Het is goed om te weten welke informatie waar hoort. Als je niet oppast, schrijf je uiteindelijk de zelfde zin op drie verschillende manieren op.

De naam

Het belangrijkste van de naam is dat het in één keer duidelijk is waar het over gaat. Je wilt niet dat iemand ook nog de beschrijving of criteria moet lezen om het onderwerp van de badge te begrijpen. Zorg dat de naam zich onderscheid van andere badges die je uitgeeft, zodat je niet meerdere badges met dezelfde naam hebt. Je hoeft bij de naam niet precies en volledig te zijn, zolang het maar duidelijk is waar het over gaat en dat de naam kort is.

Beschrijving

In de beschrijving staat de claim die jij als uitgever maakt over de ontvanger van de badge. Je kunt een claim maken over wat iemand heeft gedaan, heeft bereikt, kan of weet. Maak de claim zo kort en precies mogelijk. Deze claim hoeft dus niet altijd een exacte beschrijving van het gedrag zijn, maar mag ook de overkoepelende vaardigheid beschrijven, die dit gedrag volgens jouw (professionele) interpretatie bewijst. Later in deze blog zullen we aan de hand van voorbeelden uitleggen wanneer je het beste letterlijk gedrag kan beschrijven en wanneer je het beste jouw interpretatie kan geven.

Criteria

De criteria van de badge mogen wat uitgebreider zijn dan de naam en de beschrijving. Hier kun je een paar verschillende onderdelen kwijt. Noem in ieder geval de stappen die de ontvanger moet nemen om de badge te ontvangen. Daarnaast heb je ruimte om uit te werken wat de ontvanger kan of heeft geleerd, bijvoorbeeld alle onderwerpen waar die kennis van heeft genomen. In tegenstelling tot de beschrijving, die jouw subjectieve interpretatie over de ontvanger mag beschrijven, moeten de criteria zo min mogelijk voor interpretatie vatbaar zijn. De criteria op een SMART manier uitwerken kan hierbij helpen. Goede criteria verhogen de waarde van jouw badge doordat je laat zien dat jouw claim gebaseerd is op objectieve maatstaven.

4 categorieën badges met voorbeeld

Hoe je een goede badge schrijft, hangt af van de categorie waar jouw badge onder valt. Je kunt badges in vier verschillende categorieën onderverdelen. Bij elk van deze vier zullen we aan de hand van een voorbeeld beschrijven hoe zo’n badge er uit zou kunnen zien. De kans bestaat dat jouw badge onder meerdere categorieën valt. Probeer dan te kijken wat het beste past. Helpt dat niet? Geef dan prioriteit aan de hoogste categorie.

Categorie 1: Deelname / aanwezigheidsbadge

Een commissie organiseert een congres over het zonnestelsel, genaamd Zonnestelsel Congres Nederland (ZCN). Ze willen hiervoor badges uitdelen. De eerste badge die ze uit gaan delen is voor alle bezoekers van het congres.

Bij een deelname badge weet je nog niet of de bezoekers werkelijk iets hebben opgestoken. In een badge als deze maak je dan ook geen claim over de kennis van bezoekers. Je beperkt je tot het stellen dat ze er bij waren. Een aanwezigheidsbadge is de eenvoudigste variant van badges, daarom kun je direct in de naam noemen waar ze bij aanwezig waren.

De naam bestaat uit twee of drie onderdelen:

 1. Wat was de participant? In dit voorbeeld: Bezoeker.
 2. Waar was de participant bij aanwezig? In dit voorbeeld: Zonnestelsel Congres Nederland.
 3. Optioneel kun je als derde het moment in de titel noemen als het gaat om een uitgifte voor een specifieke gebeurtenis. In dit geval gaat het om een eenmalige gebeurtenis: 2020.

Het resultaat is dus Bezoeker Zonnestelsel Congres Nederland 2020. Je zou ook de afkorting ZCN kunnen gebruiken, maar alleen als dit congres de naamsbekendheid geniet zodat voldoende mensen dan ook weten wat dat betekent. De beschrijving is bij een aanwezigheidsbadge een uitgeschreven herhaling van de naam.

De ontvanger van deze badge was aanwezig bij het Zonnestelsel Congres Nederland op 18-5-2020

Omdat bij een aanwezigheidsbadge de voorwaarden om de badge te ontvangen in feite het zelfde zijn als de claim (de ontvanger was aanwezig bij…), hoef je die niet te herhalen. Het is in dit geval handiger om de criteria te gebruiken om wat te zeggen over de inhoud van het bezoek. Je maakt hierbij nog steeds geen claim over de kennis van de bezoeker.

Er zijn tijdens het Zonnestelsel Congres Nederland 2020 lezingen gegeven over de volgende onderwerpen.

 • De chemische samenstelling van de planeet Mercurius
 • De laatste ontwikkelingen in de raketwetenschap en het hergebruiken van raketten.
 • Nieuwe inzichten over de interstellaire winden.
Ontwerp deelname of aanwezigheid badge

Categorie 2: Waardering voor betrokkenheid

Bij het organiseren van het congres is de commissie afhankelijk van een groep vrijwilligers, die de ruimtes hebben klaargezet voor het congres en achteraf alles weer hebben opgeruimd. De commissie wil deze groep een badge geven als blijk van waardering.

Net als bij een aanwezigheidsbadge kun je de naam van deze badge opdelen in drie onderdelen.

 1. Wat heeft de ontvanger gedaan? Hij / zij is vrijwilliger geweest.
 2. Bij wie of wat heeft de ontvanger dit gedaan? Bij het Zonnestelsel Congres Nederland.
 3. Wanneer? In 2020. Als het gaat om betrokkenheid gedurende lange tijd, kun je ook in plaats van een datum, aan het begin van de titel de duur van die betrokkenheid neerzetten. Bijvoorbeeld: 5 jaar vrijwilliger Zonnestelsel Congres Nederland.

In dit voorbeeld is het resultaat: Vrijwilliger Zonnestelsel Congres Nederland 2020.

Een waarderingsbadge is in de eerste plaats een boodschap van dank aan de ontvanger. Daarmee is dit type badge anders dan de meeste badges, die vaak in de eerste plaats een bewijs zijn voor de ontvanger om te laten zien wat die kan of heeft gedaan. Deze persoonlijke boodschap van de waarderingsbadge kun je laten doorklinken in de beschrijving door deze rechtstreeks aan de ontvanger te richten. De waarde die de participatie van de ontvanger heeft wordt nog duidelijker als je niet een objectieve beschrijving van het gedrag geeft, maar je richt op de betekenis hiervan. Bijvoorbeeld:

Door jouw inzet is het ook in 2020 weer gelukt om een succesvol Zonnestelsel Congres Nederland op te zetten!

Bij de criteria maak je het weer concreet en meetbaar met een omschrijving van wat de ontvanger heeft gedaan om deze badge te ontvangen.

Deze badge is uitgedeeld aan alle vrijwilligers die ten minste twee blokken van 3 uur vrijwilligerswerk hebben gedaan en daarbij hebben bijgedragen aan:

 • Het opzetten van de zalen
 • Het aansluiten en regelen van het beeld en geluid voor de sprekers
 • Het opruimen achteraf
Ontwerp waarderings badge

Categorie 3: Kennis / vaardigheid

Aan het einde van het congres kunnen bezoekers een online quiz invullen over onderwerpen die tijdens het congres zijn langsgekomen, iedereen die deze quiz met voldoende resultaat invult krijgt een badge.

Met een kennis / vaardigheidsbadge gaat het er niet om waar die is gehaald, maar wat de ontvanger kan of weet. In de titel noem je dan ook niet de locatie of wat er is gedaan om deze badge te halen, maar de vaardigheid.

Als het gaat om een vaardigheid die is gemeten volgens een binnen een beroepsgroep erkende standaard, kun je het beste deze standaard noemen. Als iemand bijvoorbeeld een cursus WFT (Wet Financieel Toezicht) met succes heeft afgerond en iedereen binnen de beroepsgroep weet waar dit om gaat, dan geef je deze naam. Is het kennis met een beperkte houdbaarheid, dan geef je daarbij ook het jaartal: WFT 2020. Je hoeft er niet cursus voor te zetten, want het gaat er bij een vaardigheidsbadge niet om hoe de badge is verdiend.

Als de badge niet over een algemeen erkende standaard gaat, dan kun je de titel opbouwen uit drie onderdelen.

 1. Het type of niveau van de kennis of vaardigheid, in ons voorbeeld is dat geactualiseerde kennis, maar anders voorbeelden zijn: Basis, gevorderd, niveau 2, introductie, enzovoorts.
 2. De vaardigheid, in dit geval kennis zonnestelsel
 3. En omdat het gaat om tijdsgevoelige kennis (wat actueel is veranderd) zet je er een jaartal bij: 2020. *

* In de loop van 2020 zal het binnen BadgeCollect mogelijk worden om een badge een geldigheid van beperkte duur te geven. Hierdoor zal het niet langer nodig zijn om bij tijdsgebonden badges het jaartal er bij te zetten.

De titel wordt dus: Geactualiseerde kennis zonnestelsel 2020. Geactualiseerde kennis is niet erg specifiek, maar bij het schrijven van een titel ontkom je daar soms niet aan. Zolang de titel maar duidelijk het onderwerp beschrijft kun je de inhoud van de vaardigheid verder uitwerken in de beschrijving en criteria.

In de beschrijving maak je weer een claim over de ontvanger.

De ontvanger van deze badge heeft kennis van onderwerpen die in 2020 binnen de wetenschap spelen over ons zonnestelsel.

In de criteria van de badge zet je weer neer wat de ontvanger heeft gedaan om deze badge te verdienen, hierbij kan het weer helpen om het gedrag SMART te maken. Naast de manier waarop deze badge is gehaald, is het bij een kennis/vaardigheidsbadge ook waardevol om een samenvatting te geven wat deze kennis of vaardigheid inhoud. In ons voorbeeld:

De ontvanger van deze badge heeft ten tijde van het Zonnestelsel Congres Nederland 2020 een online quiz met voldoende resultaat ingevuld.

In deze quiz zijn onderwerpen uitgevraagd over:

 • Nieuwe ontwikkelingen binnen de ruimtevaart
 • De manen van Jupiter
Ontwerp kennis en vaardigheids badge

Categorie 4: Prestatie

Tijdens het congres is er een expositie van foto’s die amateur astrofotografen hebben gemaakt van de maan. Bezoekers mogen stemmen op de beste foto, de fotograaf die de foto heeft gemaakt waarop het meeste is gestemd, krijgt een badge.

Bij de laatste categorie, een prestatiebadge staat centraal wat iemand heeft gedaan of behaald en niet wat die kan.

De naam van deze badge komt nog het meest overeen met wat je op een bokaal zou zetten als je die voor de prestatie zou geven: 1e plaats Astrofotografie ZCN 2020. In dit geval gaat het om een wedstrijd en is de positie en het jaar relevant. Dit is niet altijd het geval. Als je een badge wilt uitdelen voor het beklimmen van de Mount Everest, dan staat die prestatie los van wat anderen hebben bereikt en maakt het ook niet uit in welk jaar het is gebeurd. Beklimmer top Mount Everest zou volstaan.

Bij een prestatiebadge gaat het er ten slotte om wat de ontvanger heeft gedaan of behaald en niet wat die kan. Je kunt je in dit geval het beste beperken tot een feitelijke beschrijving, zoals deze:

De ontvanger van deze badge is de winnaar van de amateurwedstrijd astrofotografie tijdens het ZCN in 2020.

Zoals bij de waarderingsbadge en vaardigheidsbadge beschrijf je in de criteria van de prestatiebadge de stappen die de ontvanger heeft genomen om deze badge te kunnen ontvangen en op basis van welke criteria de badge wordt toegekend.

Voor deelname aan de amateurwedstrijd astrofotografie mag elke deelnemer maximaal 1 foto inzenden. Inzendingen zijn geldig als ze voldoen aan de volgende criteria

 • De foto moet digitaal aangeleverd worden met een resolutie van ten minste 20MP
 • De foto moet genomen zijn met amateurgereedschap
 • De foto moet genomen zijn in Nederland

Elke bezoeker van het congres mag maximaal een keer stemmen op een foto van een andere deelnemer. De foto waarop het meeste is gestemd is de uiteindelijke winnaar.

Ontwerp prestatie badge

Conclusie

De adviezen van deze blog zijn met name geschreven met een wat meer zakelijkere omgeving in gedachten. In een andere situatie of context kan het handig zijn om van de genoemde regels af te wijken. Toch geloven we dat ook in dat geval deze blog kan dienen als een startpunt voor het maken van goede badges. We wensen je in ieder geval veel succes bij het ontwerpen! Kom je er alsnog niet uit? Neem gerust contact met ons op via info@badgecollect.com.