Met een badge weer een match

Shape Image One
Met een badge weer een match

Met een badge weer een match

Mensen zonder juiste kwalificatie activeren en opleiden door middel van Open Badges! Op uitnodiging van de provincie Overijssel hebben Coinversable en EEGA Groep het initiatief genomen om een project te starten dat aansluit bij de plannen van de provincie voor een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte Overijsselse arbeidsmarkt. Er wordt een pilot gestart om de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van Open Badges te vergroten. Dit leidt tot een praktische werkwijze die breed inzetbaar is.

Open badges

Coinversable heeft de afgelopen jaren verschillende softwareplatformen ontwikkeld voor het onderwijs. Een voorbeeld hiervan is BadgeCollect, dit platform maakt gebruik van de internationale Open Badges die het mogelijk maakt om vaardigheden en kennis digitaal vast te leggen in certificaten, ook wel Badges genoemd. Sinds begin 2019 werken EEGA Groep en Coinversable samen aan het inzetten van Badges voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doel hiervan is om hen te activeren en te motiveren om steeds weer iets te leren en uiteindelijk te kwalificeren en inzetbaar te maken voor de arbeidsmarkt. Verschillende deelnemers bij EEGA Plus hebben inmiddels Badges ontvangen voor vaardigheden die zij op hebben gedaan, van het hygiënisch leren werken in de horeca tot vaardigheden rondom design software en programmeren. In het project dat nu start wordt dit uitgebreid naar meer organisaties, zoals de Gemeente Deventer, welzijnsorganisatie ViaVie en windmolenbouwer Enercon. Daarnaast is er een learning community die mee kijkt, dat bestaat uit verschillende organisaties zoals het Deventer Ziekenhuis, Leerwerk loket, Rijkswaterstaat en ROC van Twente.

Voordeel voor werknemer

De dynamiek op de arbeidsmarkt is en blijft groot, zeker nu in de corona tijd. Voor veel mensen is het onzeker of ze hun baan kunnen behouden, of lastig om een baan te vinden. Dit geldt zeker voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanwege ontbrekende, beperkte of onduidelijke kwalificaties. Het niet succesvol zijn op een opleiding leidt tot (grote) problemen met het vinden van duurzaam betaald werk. Het gevolg is dat er nu een groep onvoldoende kwalificeerde mensen werkzoekend is zonder goede kans op een baan in Overijssel. Deze mensen hebben echter wel bepaalde vaardigheden of zijn in staat die in de praktijk te leren.

Voordeel voor werkgever

Daarnaast is er ook het perspectief van de werkgevers op de arbeidsmarkt. Zij kunnen regelmatig niet de juiste mensen vinden voor (langdurige) openstaande vacatures. Een interessante vraag is daarom hoe mensen die normaal niet geschikt zijn voor deze vacatures vanwege het ontbreken van de juiste kwalificaties toch een match kunnen worden. Hiervoor zal veel specifieker gekeken moeten worden naar iemands vaardigheden en competenties, al zijn die (nog) niet in een volledig afgeronde opleiding behaald. Tot slot is de invalshoek van de provincie relevant. De provincie wil de economie van Overijssel concurrerend maken en houden, hierbij is er een groot belang om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar afgestemd te houden. Dit project neemt het initiatief om de mismatch tussen de doelgroep en de arbeidsmarkt aan te pakken vanuit de drie genoemde invalshoeken.

Match!

Het doel van dit project is om samen met organisaties en mensen uit de doelgroep het behalen van badges breed toegankelijk te maken. Het gaat er in eerste instantie om dat de deelnemers geactiveerd en gemotiveerd worden om te leren en nieuwe vaardigheden op te doen.
Er wordt gekeken hoe de ervaring en competenties die deze mensen al in huis hebben kunnen worden uitgedrukt in badges. Vervolgens wordt gezamenlijk een leerroute uitgewerkt, waarbij deelnemers door middel van badges nieuwe dingen leren of bestaande vaardigheden uitdiepen. Uiteindelijk is het doel om zo ook tot relevante kwalificatie te komen. Ondertussen wordt samen met werkgevers gekeken hoe badges zo ingevuld kunnen worden dat ze voor hen waarde krijgen. Op basis van de resultaten wordt er een werkwijze ontwikkeld die ook door anderen gebruikt kan worden om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Zo hopen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te inspireren en te betrekken in het arbeidsproces.