Persoonlijke ontwikkeling voor iedereen

Badges bieden iedereen nieuwe kansen om zichzelf te ontwikkelen. Een mooi voorbeeld daarvan is hoe EEGA Plus en Codidact hiermee aan de slag zijn gegaan. In een flexibel programma leert een aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt werken met moderne digitale middelen. Hiervoor krijgen zij badges in hun eigen portfolio en bouwen deze jongeren aan hun toekomst.

Na een review krijg je je badge

Codidact en EEGA Plus

Nieuwe technologieën ontwikkelen zich razendsnel en zorgen dat onze wereld in hoog tempo verandert. Codidact is een leer- en werktraject in De Gasfabriek in Deventer waarin deelnemers leren werken met een of meer van deze digitale technologieën. Denk hierbij aan Machine Learning, Internet of Things en Blockchain. Dit gaat wel anders dan normaal: deelnemers leren van en met elkaar, er zijn geen klassen, cijfers, lessen of docenten, laat staan een curriculum. Samen leren én werken aan opdrachten uit het bedrijfsleven staat centraal, waarbij de deelnemers een grote mate van zeggenschap hebben over hun eigen ontwikkeling. Bij iedere stap die de deelnemers zetten krijgen ze een badge, zo bouwen ze aan een persoonlijk en betrouwbaar portfolio.

EEGA Plus werkt met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij bieden jongeren training, opleiding en coaching. Een vorm van speciaal beroepsonderwijs, met als doel een betaalde baan. Een aantal van hun deelnemers leert nu in de praktijk met digitale technologieën werken via Codidact in het kader van een SROI traject.

Het badge aanbod van Codidact is ook via deze link te vinden

SROI

Overheden willen iedereen zoveel mogelijk betrekken bij het arbeidsproces. Om dit te stimuleren is de SROI verplichting onderdeel geworden van veel aanbestedingen van de overheid, met name gemeenten. SROI staat voor Social Return On Investment. Hierbij maakt een opdrachtgever (de gemeente) afspraken met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als standaardnorm voor SROI geldt doorgaans 5 procent van de aanneemsom. Voor dit bedrag worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet.

Kansen voor iedereen

Om aan je SROI verplichting te voldoen kan je als bedrijf bij wijze van spreken een aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de ramen laten lappen. Je kan er ook voor kiezen om SROI in te zetten om jongeren zich echt te laten ontwikkelen. Dat is wat er met de aanpak van EEGA Plus in dit traject gebeurt. De jongeren leren relevante vaardigheden in kleine stapjes. De een gaat aan de slag met programmeren, de ander houdt zich misschien meer met ontwerpen bezig. Door met moderne technologie te werken en dit toe te passen in concrete projecten bouwen de jongeren aan hun eigen toekomst en laten ze zien ook complexe kennis te kunnen verwerven en toe te passen. Ze mogen dan misschien niet in ons huidige onderwijssysteem passen, ze kunnen wel degelijk meer dan ramen lappen. Hiervoor worden ze dan ook beloond met badges.

SROI en Open Badges

Deze nieuwe manier van werken is ook voor EEGA Plus een ontdekkingstocht. Hierover hebben zij een interessante blog geschreven. Ze laten met dit traject zien dat deze jongeren met de juiste begeleiding veel kunnen leren, daarbij ondersteund door de motivatie die het behalen van een badge geeft. Daar komt nog bij dat ze ook een endorsement, een positieve onderschrijving, van hun badges kunnen krijgen als ze bepaalde projecten vanuit het bedrijfsleven goed afronden. Hiermee wordt hun portfolio steeds meer waard. Hoe mooi is het voor de carrière van deze jongeren dat zij een eigen portfolio opbouwen van skills die ze beheersen en waarop ze endorsements verzamelen van partijen die hun werk waarderen?