Succesverhalen

Shape Image One
Our Story Image

1 Codidact

In Deventer maakt Codidact Learning gebruik van het BadgeCollect platform. Codidact is een traineeship van innovatiecentrum De Gasfabriek dat zich richt op IT-technologieën en 21st century skills. Er zijn geen docenten en er wordt geleerd door met praktijkopdrachten van bedrijven aan de slag te gaan binnen de community van trainees en ondernemers. Codidact gebruikt Badges en Certificaten om de behaalde prestaties van trainees vast te leggen. Deze badges en certificaten zijn een volledige vervanging van het traditionele diploma. De trainees verlaten Codidact met geverifieerde badges op zak die waarde hebben binnen bedrijfsleven.

Our Story Image

2 Eega Groep

Open Badges slaan aan bij EEGA Plus! In de afgelopen maanden hebben diverse deelnemers hun eerste badges in de wacht gesleept. Deze badges zijn digitale ‘insignes’ waarmee een deelnemer laat zien vaardig te zijn in een techniek of vakgebied. De eerste behaalde badges zijn vooral gericht op de richting ICT; zoals het besturingssysteem Linux of de programmeertaal Python. Badges lenen zich daarnaast uitstekend voor heel andere vakgebieden zoals het werken in een bedrijfskeuken. We merken enthousiasme bij de deelnemers en dat laat zich zien in de resultaten.

Our Story Image

3 WGV Zorg en Welzijn

Brancheorganisatie WGV Zorg en welzijn heeft de dienst Zorgselect. Zorgselect is onder andere bedoeld om de mobiliteit van zorgmedewerkers tussen organisaties te verhogen en zodat zorgvacatures zo snel mogelijk ingevuld worden. Door een BadgeCollect koppeling kunnen gebruikers ook badges laten zien op hun profiel. Een badge is een digitaal ondertekend bewijs dat een persoon of organisatie kan geven aan iemand, voor iets dat deze persoon heeft gedaan, geleerd, meegemaakt, enzovoorts. Badges zijn daarmee een goede manier voor werkzoekenden om een soort digitaal ondertekend cv bij te houden. Voor organisaties die op zoek zijn naar nieuwe werknemers is dit handig om snel te zien waar mensen mee bezig zijn geweest en welke organisaties dit hebben ondertekend en er dus voor kunnen instaan.

Our Story Image

4 Quadraam

‘READY, SET, GO!’ Vijftien leerlingen van zes verschillende scholen van Quadraam, de Gelderse Onderwijsgroep, werkten samen om een driftauto klaar te maken voor de racetrack. Voor sommigen betekende het dat ze leerden hoe remmen werken en voor anderen dat ze leerden hoe een motor werkt en hoe je die moet onderhouden. De leerlingen ontvingen badges voor hun unieke bijdragen aan het project. De leerlingen raakten gemotiveerd om meer badges te halen. Het is een prachtig voorbeeld van de wijze waarop badges kunnen worden gebruikt om leerlingen een eigen gepersonaliseerde leerweg aan te bieden en hen daarmee te motiveren. Voor de toekomst wordt er samen gekeken naar de mogelijkheid voor leerlingen om badges te verdienen met hun eigen gekozen modules. Zo hebben ze meer autonomie over hun leerweg. Het is een van de vele mogelijke toepassingen voor BadgeCollect.

Klaar voor de toekomst

Badges helpen bij verandering

In een wereld waarin blijven leren steeds belangrijker wordt, en waarbij medewerkers steeds sneller moeten inspelen op veranderingen, helpen badges bij het erkennen en erkennen van nieuwe vaardigheden.