Succesverhalen

Blijven leren wordt steeds belangrijker op de werkvloer en medewerkers moeten steeds sneller inspelen op veranderingen. Het uitdelen van badges helpt bij het erkennen van het leervermogen en de nieuwe vaardigheden van werknemers. Zo zet je mensen in hun kracht en worden zij superhelden in hun werkveld.

Deze bedrijven maken al gebruik van de mogelijkheden die BadgeCollect daarin biedt:

In Deventer maakt Codidact Learning gebruik van het BadgeCollect platform. Codidact is een traineeship van innovatiecentrum De Gasfabriek dat zich richt op IT-technologieën en 21st century skills. Er zijn geen docenten en er wordt geleerd door met praktijkopdrachten van bedrijven aan de slag te gaan binnen de community van trainees en ondernemers. Codidact gebruikt Badges en Certificaten om de behaalde prestaties van trainees vast te leggen. Deze badges en certificaten zijn een volledige vervanging van het traditionele diploma. De trainees verlaten Codidact met geverifieerde badges op zak die waarde hebben binnen bedrijfsleven.

Open Badges slaan aan bij EEGA Plus! Met de badges als digitale ‘insignes’ laat een deelnemer zien vaardig te zijn in een techniek of vakgebied. De eerste behaalde badges zijn vooral gericht op de richting ICT, zoals het besturingssysteem Linux of de programmeertaal Python. Badges lenen zich daarnaast uitstekend voor heel andere vakgebieden zoals het werken in een bedrijfskeuken.

“We merken enthousiasme bij de deelnemers en dat laat zich zien in de resultaten!”

Brancheorganisatie WGV Zorg en welzijn heeft de dienst Zorgselect. Zorgselect is onder andere bedoeld om de mobiliteit van zorgmedewerkers tussen organisaties te verhogen en om zorgvacatures sneller ingevuld te krijgen. Door een BadgeCollect koppeling kunnen gebruikers ook badges laten zien op hun profiel. De badges zijn een goede manier voor werkzoekenden om een soort digitaal ondertekend CV bij te houden. Voor organisaties die op zoek zijn naar nieuwe werknemers is dit handig om snel te zien waar mensen mee bezig zijn geweest en welke organisaties dit hebben ondertekend en er dus voor kunnen instaan.

‘READY, SET, GO!’ Vijftien leerlingen van zes verschillende scholen van Quadraam, de Gelderse Onderwijsgroep, werkten samen om een driftauto klaar te maken voor de racetrack. Voor sommige betekende het dat ze leerden hoe remmen werken en voor andere dat ze leerden hoe een motor werkt en hoe je die moet onderhouden. De leerlingen ontvingen badges voor hun unieke bijdragen aan het project. De leerlingen raakten gemotiveerd om meer badges te halen. Het is een mooi voorbeeld van de wijze waarop badges kunnen worden gebruikt om leerlingen een eigen gepersonaliseerde leerweg aan te bieden en hen daarmee te motiveren. Voor de toekomst wordt er samen gekeken naar de mogelijkheid voor leerlingen om badges te verdienen met hun eigen gekozen modules. Zo hebben ze meer autonomie over hun leerweg. Dat is een van de vele mogelijke toepassingen voor BadgeCollect.

Ook aan de slag met BadgeCollect in jouw bedrijf?