Badgekaart Deventer

Informatiestad Deventer op de kaart

Organisaties kunnen veel van elkaar leren. Voor het project Jouw stad als werkgever in Deventer is er een kaart gemaakt. Op deze kaart kun je zien welke organisaties in de buurt badges aanbieden, en desgewenst je hiervoor aanmelden. Dit is gemaakt als onderdeel van een plan om onderlinge kennisdeling te stimuleren.

Het doel van dit project is om het ondernemersklimaat binnen Deventer te verbeteren. Door medewerkers de gelegenheid te geven om voorbij de organisatiegrenzen te kijken voor het leren van vaardigheden. Organisaties hebben er baat bij hun kennis lokaal te delen als hun eigen medewerkers binnen andere organisaties ook kennis opdoen. Door deze onderlinge kennisdeling kunnen hoge trainingkosten worden voorkomen. De toegekende badges zorgen er voor dat er bewijs is voor de opgedane ervaringen.

Ook op de kaart?