Een win voor een leven lang leren met badges! Er is een brug geslagen tussen Edubadges van SURF en BadgeCollect. Nu kan je de Open badges die je hebt behaald in je BadgeCollect profiel ook bewaren in je Edubadges backpack.SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Zij verzorgen ICT-voorzieningen voor het middelbaarberoepsonderwijs, hogescholen en universiteiten. Zo ook het platform Edubadges. Het doel van Edubadges is om het waarderen en erkennen met digital credentials mogelijk te maken voor de aangesloten onderwijsinstellingen. Dit geldt ook voor het informeel leren en kan het een belangrijke bijdrage leveren in flexibilisering van onderwijs. Onderwijsinstellingen geven bijvoorbeeld badges uit voor het halen van (onderdelen van) vakken. Deze badges komen in de Edubadges backpack van de student. Hiermee begint het leven lang ontwikkelen, want deze erkenningen zullen altijd bij de studenten blijven naast het wel of niet behaalde diploma.

BadgeCollect is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven en focust op informeel onderwijs. Organisaties die badges willen uitgeven om vaardigheden en kennis te belonen doen dat met BadgeCollect. Met deze brug blijft de aansluiting met onderwijs en Edubadges gewaarborgd.

De toekomst voor leven lang leren

Ellen Oostenenk is werkzaam bij hogeschool Saxion waar zij met beide platformen werkt en zich inzet voor de verdere doorontwikkeling van het waarderen en erkennen met badges. Ook ziet zij daar een mooie toekomst voor leven lang leren. “Edubadges gaat het platform zijn waar het onderwijs gebruik van gaat maken. Als student is de kans groot dat je daar voor het eerst in aanraking komt met badges. Als je dan verder gaat in je carrière en op andere platforms ook badges ontvangt, is het mooi dat er een verbindingen is zoals nu tussen Edubadges en BadgeCollect. Deze samenwerkingen zijn belangrijk voor een leven lang leren met badges.”

De koppeling

Edubadges en BadgeCollect kunnen elkaar dus perfect aanvullen. Badges gaan niet meer weg, het gebruik neemt wereldwijd alleen maar toe. Het is een mooi middel voor micro-credentials. Er gebeurt nu veel met open badges, en de komende jaren verkennen steeds meer sectoren welke kansen er zijn. Het zou jammer zijn als dat gefrustreerd wordt door techniek die niet goed samenwerkt. Het is de kans om een standaard te hebben die niet alleen binnen onderwijs werkt, maar die voor het vastleggen van vaardigheden ook door kan werken naar de lokale timmerman.

Het gebruik neemt wereldwijd alleen maar toe

Door de recente Edubadges update komt de volle kracht van Open Badges naar voren. Samen bouwen we mee aan een wereldwijd toegankelijk ecosysteem voor badges waar de keuze ligt bij de gebruiker. Het is nu mogelijk om badges van je BadgeCollect profiel te importeren naar je Edubadges backpack. Zo kun je badges die je hebt ontvangen op BadgeCollect tijdens een bijbaan of cursus aan de badges van jouw studie toevoegen. De volgende stap is om de brug andersom ook te slaan. Dan kan je je BadgeCollect profiel aanvullen met de edubadges uit je studie. De keus is geheel aan jou.

Frans Ward, technisch productmanager bij SURF, is verantwoordelijk voor de dienstontwikkeling van Edubadges. De brug tussen BadgeCollect en Edubadges is volgens hem een zorgvuldige keuze: “Er zijn andere platformen waar ik zelf een account aan kan maken. Ik zou mezelf een badge kunnen geven en dan is er niemand die dat controleert. Die kan ik laten zien aan een geïnteresseerde en diegene om de tuin leiden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus we moeten aan de open standaarden voldoen terwijl we tegelijkertijd ons platform beschermen voor vervuiling van bijvoorbeeld fake badges. Dat is een grote uitdaging. We zetten niet zomaar voor iedereen de deur open.”

Een leven lang leren is volgens hem ook een belangrijke factor voor SURF. “Studenten kunnen in aanraking komen met andere Open Badges. We kunnen dat niet negeren, daarom hebben we in de 5.1 release ervoor gezorgd dat andere Open Badges in de Edubadges backpack kunnen. Dat is een logisch gevolg van het gebruik van open standaarden en iets wat bijdraagt aan het succes van digital credentials. Wij zien juist een grote wens bij zowel instellingen als studenten om onderwijs flexibeler te maken en om student mobiliteit te vergroten. Platformen als Edubadges en BadgeCollect kunnen hier een belangrijke rol in nemen”.