Het onderwijs verandert. Het wordt flexibeler, de keuzevrijheid neemt toe en steeds meer mensen volgen een opleiding op maat. Leren doe je niet alleen op school, maar juist ook in de rest van je leven. In deze wereld, waarin een diploma steeds minder zegt over iemands kwalificaties en vaardigheden, is er behoefte aan een nieuwe benadering. Een manier om erkenning te geven aan wat iemand kan en heeft geleerd, op een manier die betrouwbaar en uniform is.Open Badges is een internationale standaard die het mogelijk maakt om vaardigheden en kennis digitaal vast te leggen in Badges. Open Badges heeft als doel aan deze behoefte te voldoen. Dit gebeurt door ‘microcredentials’. Dit is de erkenning van een persoon, organisatie of opleidingsinstituut dat iemand een bepaalde vaardigheid beheerst.

Open Badges is een methode waarin wordt aangegeven uit welke onderdelen een badge bestaat, zoals onder andere de naam, beschrijving, criteria en de uitgever. Daarnaast schrijft de methode voor hoe dit moet worden opgeslagen. Door gebruik te maken van deze standaard, zijn de badges dus niet alleen waardevol op BadgeCollect. Vanuit BadgeCollect kun je de badges exporteren, en gebruiken bij elke Open Badges website die een importeer functie heeft.

Open Badges is de geaccepteerde standaard voor Badges, en een badgesportfolio met open badges is op deze manier toekomstbestendig.

Betrouwbaar open badges platform

Het BadgeCollect platform maakt gebruik van de Open Badges standaard. Alle badges worden aanvullend automatisch voorzien van een digitale handtekening middels de Validana blockchain.